Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi

Nguồn tài liệu cộng đồng

Vùng EMEA, gồm châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, được hỗ trợ bởi Nhóm đại sứ Fedora EMEA.
Website http://fedoraproject.org/wiki/Ambassadors/EMEA
Địa chỉ email ambassadors@lists.fedoraproject.org
Sự kiện EMEA events listing on the Fedora Project wiki
 

Các trang cộng đồng trong khu vực này

Deutschland
Cổng TTĐT không chính thức của cộng đồng Fedora Đức
http://www.fedorausers.de
España
Cộng đồng Fedora Tây Ban Nha
http://www.fedora-es.com
France
Cộng đồng Fedora Pháp
http://www.fedora-fr.org
Italia
Cộng đồng Fedora Ý
http://www.fedoraonline.it
Netherlands
Cộng đồng Fedora Hà Lan
http://www.fedora-linux.nl
Polska
Cộng đồng Fedora Ba Lan
http://www.fedora.pl
Tunisie
Cộng đồng Fedora Tuy-ni-di
http://www.fedora-tunisia.org
Česká republika
Cộng đồng Fedora Cộng hòa Séc
http://www.mojefedora.cz
Ελλάδα
Cổng TTĐT cộng đồng Fedora Hy-lạp
http://el.fedoracommunity.org
Россия
Cộng đồng Fedora Nga
http://ru.fedoracommunity.org
 
 

Bạn muốn thêm website cộng đồng Fedora của địa phương mình? Gửi email cho nhóm Fedora website