Châu Á - Thái Bình Dương

Nguồn tài liệu cộng đồng

The Asia-Pacific region is served by the Fedora Ambassadors APAC group.
Trang Fedora Wiki https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Ambassadors_Asia_Pacific_(FAMAPAC)
Nhóm thư ambassadors@lists.fedoraproject.org
Sự kiện APAC events listing on the Fedora Project wiki
 

Các trang cộng đồng trong khu vực này

Indonesia
Cộng đồng Fedora In-đô-nê-xi-a
http://id.fedoracommunity.org
Myanmar
Fedora Myanmar Community
http://mm.fedoracommunity.org
Philippines
Fedora Philippines Community
http://ph.fedoracommunity.org
Sri Lanka
Cộng đồng Fedora Xri Lan-ca
http://lk.fedoracommunity.org
Taiwan
Cộng đồng Fedora Đài Loan
http://tw.fedoracommunity.org
Việt Nam
Cộng đồng Fedora Việt Nam
http://vn.fedoracommunity.org
日本
Cộng đồng Fedora Nhật Bản
http://fedorasrv.com
 
 

Bạn muốn thêm website cộng đồng Fedora của địa phương mình? Gửi email cho nhóm Fedora website