યુરોપ, મધ્ય પૂર્વ, અને આફ્રિકા

પ્રદેશાનુસર સ્રોત

યુરોપ ,મધ્ય પૂર્વ અને આફ્રિકા સહીતના EMEA પ્રદેશ ફેડોરા EMEA પ્રચારક જૂથ દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે
વેબસાઇટ http://fedoraproject.org/wiki/Ambassadors/EMEA
ઇમેલ સરનામું ambassadors@lists.fedoraproject.org
કાર્યક્રમો EMEA events listing on the Fedora Project wiki
 

આ પ્રદેશ ની સમુદાય સાઇટ્સ

Deutschland
અનઅધિકૃત ફેડોરા જર્મન પોર્ટલ
http://www.fedorausers.de
España
ફેડોરા સ્પેનિશ સમુદાય
http://www.fedora-es.com
France
ફેડોરા ફ્રેંચ સમુદાય
http://www.fedora-fr.org
Italia
ફેડોરા ઇટાલિયન સમુદાય
http://www.fedoraonline.it
Netherlands
ફેડોરા નેધરલેન્ડ્સ સમુદાય
http://www.fedora-linux.nl
Polska
ફેડોરા પોલેન્ડ સમુદાય
http://www.fedora.pl
Tunisie
ફેડોરા ટ્યૂનિશિયા સમુદાય
http://www.fedora-tunisia.org
Česká republika
ફેડોરા સીઝેક પ્રજાસતાક સમુદાય
http://www.mojefedora.cz
Ελλάδα
ફેડોરા ગ્રીક સમુદાય પોર્ટલ
http://el.fedoracommunity.org
Россия
ફેડોરા રશિયન સમુદાય
http://ru.fedoracommunity.org
 
 

તમારા સ્થાનીય ફેડોરા સમુદાય ની વેબસાઈટ ને અહીં દર્શાવા માંગો છો ?ફેડોરા વેબસાઇટ્સ ની ટીમ ને ઈમેલ કરો