એશિયા-પૅસિફિક

પ્રદેશાનુસર સ્રોત

એશિયા પૅસિફિક પ્રદેશ ફેડોરા APAC પ્રચારક જૂથ દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે
ફેડોરા વિકી પાનું https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Ambassadors_Asia_Pacific_(FAMAPAC)
મેઇલીંગ યાદી ambassadors@lists.fedoraproject.org
કાર્યક્રમો APAC events listing on the Fedora Project wiki
 

આ પ્રદેશ ની સમુદાય સાઇટ્સ

Indonesia
ફેડોરા ઇન્ડોનેશિયા સમુદાય
http://id.fedoracommunity.org
Myanmar
ફેડોરા મ્યાનમાર સમુદાય
http://mm.fedoracommunity.org
Philippines
ફેડોરા ફિલિપાઇન્સ સમુદાય
http://ph.fedoracommunity.org
Sri Lanka
ફેડોરા શ્રીલંકા સમુદાય
http://lk.fedoracommunity.org
Taiwan
ફેડોરા તાઈવાન સમુદાય
http://tw.fedoracommunity.org
Việt Nam
ફેડોરા વિયેતનામ સમુદાય
http://vn.fedoracommunity.org
日本
ફેડોરા જાપાન સમુદાય
http://fedorasrv.com
 
 

તમારા સ્થાનીય ફેડોરા સમુદાય ની વેબસાઈટ ને અહીં દર્શાવા માંગો છો ?ફેડોરા વેબસાઇટ્સ ની ટીમ ને ઈમેલ કરો