Amerikë Latine

Burime Sipas Rajonesh

The Latin America region, including Central & South America, is served by the Fedora Ambassadors LATAM group.
Listë Postimesh embajadores-fedora-latam@lists.fedoraproject.org
Fjalosje #fedora-latam on irc.libera.chat
Veprimtari LATAM events listing on the Fedora Project wiki.
 

Sajte Bashkësie në këtë Rajon

Brasil
Bashkësia Fedora Brazil
http://www.projetofedora.org
Chile
Bashkësia Fedora Kili
http://www.proyectofedora.cl
Nicaragua
Bashkësia Fedora Nikaragua
http://fedora.org.ni
 
 

Dëshironi të shtoni te kjo listë sajtin e bashkësisë suaj vendore Fedora? Dërgojini një email ekipit të Sajteve Fedora