Americhe dal Nord

Risorsis su ambit regjonâl

The North America region, including the USA and Canada is served by the Fedora Ambassadors NA (FAmNA) group.
Pagjine Wiki di Fedora https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Ambassadors_North_America_(FAMNA)
Mailing List ambassadors@lists.fedoraproject.org
Events North American events listing on the Fedora Project wiki.
 

Sîts de comunitât in cheste regjon

United States
Fedora
http://fedoraproject.org
 
 

Vûstu zontâ il sît web di Fedora de tô comunitât locâl a cheste liste? Mande une e-mail al grup dai sîts web di Fedora